Belangenorganisaties

Een overzicht van belangenorganisatie die ondersteuning en/of advies geven aan mensen met chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers in Den Haag / Zuid-Holland.

Belangenorganisaties Den Haag e.o

PEP (Participatie Emancipatie Professionals)

PEP is nieuw, maar wellicht kennen we elkaar al langer… PEP  is ontstaan uit de fusie van de stichtingen CIPO Centraal Informatiepunt Ouderen, HOF Promotie Haags Vrijwilligerswerk, Importante Projectbureau voor de vrouwelijke ambitie en MantelZorg Den Haag. U kunt profiteren van de gebundelde ervaring, kennis, expertise en netwerken die zij naar PEP hebben meegenomen vanuit de aandachtsgebieden ouderen, vrijwilligers, emancipatie en mantelzorg

Stichting Kompassie

Stichting Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis die u kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het aanpakken van voor u lastige situaties op het gebied van behandeling, sociale contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg.

Voorall

Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten.

Stichting Rondom Mantelzorg

Advies en ondersteuning bij de zorg voor een ander. Stichting Rondom Mantelzorg biedt advies en ondersteuning in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Zoetemeer

Welzijn Oud en Jong (Woej)

Woej biedt een uitgebreid pakket aan welzijnsactiviteiten voor inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Belangenorganisaties Zuid-Holland

Ango Zuid-Holland

De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een beperking of chronische ziekte. Wij doen dit door mensen te informeren, te adviseren, door individuele hulp en door collectieve belangenbehartiging.

Jeugdbescherming west

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland heet per 1 januari 2015 Jeugdbescherming west. Wij komen in actie als het écht nodig is. Namelijk als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd wordt en speciale expertise noodzakelijk is.

KBO Zuid-Holland

Op het terrein van belangenbehartiging werkt het bestuur van de KBO-ZH al jaren samen met de collega-bonden ANBO en PCOB. Gemeenten bepalen in toenemende mate het beleid dat van invloed is op de positie van 50-plussers.

Mee Zuid-Holland

MEE Zuid-Holland Noord ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken, sport en vrije tijd, en vrienden en relaties

Zorgbelang Zuid-Holland

Zorgbelang Zuid-Holland komt op voor de belangen van alle gebruikers van zorg en welzijn in Zuid-Holland. Wij werken daarin samen met vrijwilligers, patiënten- en andere belangenorganisaties en met niet georganiseerde zorggebruikers.

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode