Mantelzorgwijzer

'Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgbehoevende. We spreken over mantelzorg als het gaat om zorg die de gewone zorg van mensen qua duur, intensiteit of zwaarte overstijgt' (definitie Mezzo, Vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg).

 

Het aantal mantelzorgers in Nederland wordt geschat op zo'n 3.7 miljoen mensen. Hiervan zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Zo'n 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander. 

 

80.000 Haagse mantelzorgers verlenen meer dan 8 uur per week mantelzorg aan familieleden of vrienden. PEP adviseert en helpt zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van mantelzorgondersteuning. Lees verder

Geen alledaagse zorg

De overheid Mantelzorg is geen alledaagse zorg, zoals de zorg van ouders voor een gezond kind. Het gaat om zorg aan iemand die professionele zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) zou kunnen krijgen. Dankzij de mantelzorger is geen of minder professionele zorg nodig.

Mantelzorgcompliment en erfbelasting

Als u een Mantelzorgcompliment krijgt dan kan dat gevolgen hebben voor verhoogde vrijstelling voor erfbelasting. Let wel op: het ontvangen van het mantelzorgcompliment is ook een van de wettelijke voorwaarden is om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 600.000 euro als uw zieke ouder overlijdt.

Lees meer

Mantelzorg & Werk

Ongeveer 70% van de mantelzorgers heeft een betaalde baan. Gemiddeld geven zij 17 uur mantelzorg per week. De overheid wil dat werkgevers meer rekening houden met mantelzorgers, omdat de combinatie van werk en zorg zwaar kan zijn. 

Lees meer

Ondersteuning

Als de zorg even te veel wordt, kunt u (tijdelijk) ondersteuning zoeken. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Hulp van een vrijwilliger. Kijk bijvoorbeeld op  www.zorgvoorelkaar.com, een soort marktplaats voor cliënten en (vrijwillige) hulpverleners.
  • U kunt bij het CIZ een indicatie aanvragen voor AWBZ-zorg (hulp van een professional, bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging).
  • U kunt met uw gemeente overleggen of ondersteuning mogelijk is, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Neem daarvoor contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Wie langdurig en/of intensief mantelzorgtaken vervult, moet af en toe of regelmatig die zorg even uit handen kunnen geven, time-out mogelijkheden hebben. Om nieuwe energie op te doen, de zorg beter aan te kunnen en ook andere rollen beter te kunnen vervullen als ouder, kind, partner, werknemer, vrijwilliger. Kortom: om even respijt van de “zware” mantelzorg te ervaren. Meer informatie.

Mantelzorgcompliment en erfbelasting

Als u een Mantelzorgcompliment krijgt dan kan dat gevolgen hebben voor verhoogde vrijstelling voor erfbelasting. Let wel op: het ontvangen van het mantelzorgcompliment is ook een van de wettelijke voorwaarden is om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 600.000 euro als uw zieke ouder overlijdt.

Lees meer

Mantelzorg & teruggaaf belastingen

Wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken van de belasting. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen. Vrijwilligers kunnen u daarbij helpen.

Lees meer

Mantelzorg & Werk

Ongeveer 70% van de mantelzorgers heeft een betaalde baan. Gemiddeld geven zij 17 uur mantelzorg per week. De overheid wil dat werkgevers meer rekening houden met mantelzorgers, omdat de combinatie van werk en zorg zwaar kan zijn. 

Lees meer

Ondersteuning

Als de zorg even te veel wordt, kunt u (tijdelijk) ondersteuning zoeken. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Hulp van een vrijwilliger. Kijk bijvoorbeeld op  www.zorgvoorelkaar.com, een soort marktplaats voor cliënten en (vrijwillige) hulpverleners.
  • U kunt bij het CIZ een indicatie aanvragen voor hulp van een professional, bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging.
  • U kunt met uw gemeente overleggen of ondersteuning mogelijk is, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Neem daarvoor contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Meer informatie over mantelzorg

Voor meer informatie kunt u bij verschillende organisaties en websites terecht:

Voor ouders die een ernstig ziek of gehandicapt kind thuis verzorgen, bestaat de TOG. Zie www.tog.nl voor meer informatie.

 

 

 

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode