Wat is mondzorg

Mondzorg in plaats van tandheelkundige zorg

Waar voorheen gesproken werd over tandheelkunde of tandheelkundige zorg, heeft nu ‘mondzorg’ de voorkeur. In mondzorg komt beter tot uitdrukking dat de zorg meer aspecten van de mondgezondheid betreft dan het boren, vullen en trekken. Mondzorg is gericht op het bereiken en handhaven van een optimale functionaliteit van de mond en de directe omgeving (wangen, kaakgewricht). Vooral fysieke aspecten (kauwen, spreken, mimiek) bepalen deze functionaliteit, maar ook psychische (zelfwaardering) en sociale (relatie tot anderen) aspecten zijn van belang. Dit laatste blijkt onder andere uit de groeiende zorg gericht op esthetiek. Het eigen gebit zorgt het best voor de optimale functionaliteit. Waar dit niet mogelijk is worden prothetische voorzieningen zoals bruggen, kronen en kunstgebitten toegepast.

Mondzorg bestaat uit een samenhang van activiteiten:

  • Regelmatige screening: het periodieke mondonderzoek waarin gekeken wordt naar het risico op het ontstaan van afwijkingen en eventuele tekenen van afwijkingen. Het is de bekende ‘halfjaarlijkse controle’, die voor velen minder vaak kan plaatsvinden. Individueel kan de frequentie afgestemd worden op basis van een inschatting van het risico op het ontstaan van afwijkingen.
  • Professionele preventie: zoals verwijdering van tandsteen, sealing, fluoride-applicatie (bij een hoog risico op het ontstaan van gaatjes), voorlichting en instructie.
  • Ondersteuning: instructies die worden gegeven over mondhygiëne en voeding, maar ook het helpen gedrag te veranderen of vast te houden.
  • Curatie: alles wat met vullen, trekken, maken van kronen, bruggen en gebitsprotheses te maken heeft.

Mondzorg en algemene gezondheid en medicijngebruik

In de mondzorg moet vaak in (sterke mate) rekening worden gehouden met de algemene gezondheid en medicijngebruik. Zo leiden bepaalde ziekten, zoals diabetes mellitus, tot een hoger risico op afwijkingen van tandvlees en kaakbot. Anderzijds wordt er een verband vermoed tussen ontstekingen van tandvlees en kaakbot en het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en vroeggeboorten.

Het gebruik van geneesmiddelen kan soms de speekselvloed en de samenstelling van speeksel beïnvloeden De beschermende werking van speeksel voor het gebit en tandvlees/kaakbot neemt af en de kans op gaatjes (caviteiten) neemt toe. Ook kunnen geneesmiddelen de mondzorg beïnvloeden: bij gebruik van middelen die de stolling beïnvloeden dienen bloedige ingrepen, zoals het trekken van tanden en kiezen met voorzichtigheid te gebeuren. De kans op nabloeding neemt namelijk toe.

Voor bijzondere groepen patiënten is mondzorg moeilijker te verkrijgen

Voor bijzondere groepen patiënten is het verkijgen van mondzorg moeilijker. Door hun omstandigheden zijn voor de mondzorg extra voorzieningen en/of veel tijd en/of specifieke deskundigheid nodig. Voor deze groepen zijn specifieke voorzieningen getroffen. Het gaat om:

  • Tandheelkundig gehandicapten. Het gaat hier om patiënten die door een ernstige aangeboren of verworven afwijking van het gebit met normale mondzorg geen voldoende tandheelkundige functie kunnen verwerven of behouden. Het betreft bijvoorbeeld patiënten met een lip-, kaak- of gehemeltespleet en patiënten met ernstige standsafwijkingen van tanden en kiezen.
  • Lichamelijk of geestelijk gehandicapten die als gevolg van hun handicap bijzondere tandheelkundige hulp nodig hebben. Het gaat hier vaak om patiënten bij wie normale tandheelkundige hulp wordt verleend, maar dan onder bijzondere omstandigheden in de zin dat specifieke deskundigheid en/of extra tijd nodig is. Hieronder vallen ook patiënten met extreme angst voor de tandarts.
  • Patiënten met een bepaalde ziekte. Het gaat daarbij om patiënten bij wie de mondzorg een noodzakelijk onderdeel vormt van een medische behandeling, bijvoorbeeld oncologiepatiënten.

Worden de kosten vergoed?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Tandheelkundige zorg voor volwassenen zit niet in het basispakket. Om de kosten voor de tandarts vergoed te krijgen, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschillen per verzekeraar. Ook steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren.

In speciale gevallen kunt u bijzondere tandheelkundige zorg vergoed krijgen uit het basispakket. Bijvoorbeeld als u deze zorg nodig heeft vanwege een ernstige ontwikkelingsstoornis of een medische behandeling.

 

Bron: Nationaalkompas.nl

 

 

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode