Ontwikkelingen Sociaal Domein Den Haag

29-04-2014 18:13

De regering is van plan de begeleiding bij het zelfstandig wonen en persoonlijke verzorging (extramurale begeleiding) aan de gemeenten over te dragen. Naar verwachting is dat per 1 januari 2015. De gemeente Den Haag is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. Hieronder leest u hoe de gemeente zich voorbereidt op de veranderingen.

In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) staat dat chronische zieken en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking worden geholpen bij hun zorg, welzijn en wonen. De begeleiding en hulp bij mensen thuis (extramurale zorg) gaat over van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 de gemeente Den Haag verantwoordelijk is voor alle Hagenaars die een vorm van extramurale zorg nodig hebben. U moet dan denken aan:

  • begeleiding,
  • persoonlijke verzorging,
  • verpleging en behandeling,
  • hulp bij de administratie,
  • praktische zaken die te maken hebben met voeren van het huishouden.
Waarom deze verandering?

De regering vindt dat de extramurale zorg beter dichtbij de cliënt geregeld kan worden en dat de gemeenten deze dienstverlening het best kunnen organiseren.

Wat doet de gemeente Den Haag?

De gemeente Den Haag bereidt zich voor op deze veranderingen en zoekt de samenwerking daarvoor met zorgaanbieders, belangengroepen en andere zorg- en welzijnsorganisaties in Den Haag.

  • De gemeente houdt werkconferenties met professionals in de zorg- en welzijnssector.
  • Werkgroepen adviseren de gemeente hoe de overheveling van taken naar de WMO het best kan gebeuren.
  • Haagse zorginstellingen, welzijnsorganisaties, belangenorganisaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties wisselen kennis uit en geven tips en suggesties over de overheveling van taken naar de WMO via digitaal discussieplatform www.ewmoforum.nl. 
Informatie

Gemeente Den Haag
Stafbureau Maatschappelijke Ondersteuning
Telefoon: 14 070

E-mail: wmo@denhaag.nl

 

Bron: Gemeente Den Haag

Terug

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode