Wet- en regelgeving

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Te denken valt aan de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), Wet maaschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), maar ook Persoonsgebondenbudget (Pgb) waarmee je eigen zorg en hulp kunt inkopen. Maar ook inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand, woontoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag.

Persoonsgebondern budget (Pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Er zijn 2 soorten pgb’s. Het pgb-AWBZ (verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf) en het pgb-Wmo (voor hulp thuis).

Lees verder

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Je kunt Wmo-hulp aanvragen bij je gemeente.

Lees verder

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Lees verder

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Lees verder

Patiënten- en cliëntenrecht

Als u ontevreden bent over de handelwijze van een zorglener of zorgverzekeraar, kunt u een klacht indienen. De Rijksoverheid is bezig met nieuwe wetgeving over patiëntenrechten.

Lees ver der

Ontwikkelingen zorg 2014-2018

Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen / maatregelen uit het regeerakkoord, zorgakoord, sociaal akkoord en miljoenennota voor de zorg: Wlz, Wmo, Pgb, Zvw, Participatiewet, Ziektewet, AOW, WW en ontslagrecht?

Lees verder

 

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode