Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Dit kan een oplossing zijn als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf kunt betalen en er geen andere mogelijkheden zijn om in de kosten te voorzien.

U kunt contact opnemen met de Klantenservice SZW of de Advies- en informatiebalie op 1 van de stadsdeelkantoren om te vragen naar de mogelijkheden van bijzondere bijstand.

U ontvangt het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand alleen als uw situatie past bij de voorwaarden (onder andere de kosten zijn noodzakelijk, u kunt ze niet uitstellen en u heeft geen andere mogelijkheid om de kosten te voldoen).

U krijgt de vergoeding als gift of als renteloze lening. Hoe hoog de bijstand is hangt af van het soort kosten dat wordt gemaakt. De gemeente Den Haag gaat uit van de goedkoopst passende oplossing.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • de kosten aantoonbaar onvoorzien en noodzakelijk zijn
 • u de kosten door bijzondere of dringende omstandigheden moet maken
 • u de kosten niet kunt uitstellen
 • u de kosten op geen andere manier vergoed kunt krijgen, bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de individuele inkomenstoeslag
 • u niet voldoende inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen
 • uw vermogen
 • bijzondere uitgaven, zoals alimentatie voor uw (ex-)echtgenote en kinderen

De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie.

Geen bijzondere bijstand

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

 • boetes
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering
 • een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland, die niet via de verzekering of via de  AWBZ wordt vergoed
 • aflossing van uw (belasting)schulden
 • verhuizing door renovatie

U krijgt ook geen bijzondere bijstand voor kosten die bijna iedereen wel eens maakt, bijvoorbeeld voor een nieuwe koelkast of wasmachine. Voor dergelijke uitgaven dient u geld te reserveren van uw uitkering of uw individuele inkomenstoeslag te gebruiken. Maar bij bijzondere en dringende omstandigheden kunt u verhuis- en inrichtingskosten wel vergoed krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • U komt uit de crisisopvang en u moet helemaal opnieuw beginnen.
 • U gaat na een lang verblijf in een verzorgings- of verplegingshuis of psychiatrisch ziekenhuis opnieuw zelfstandig wonen en u heeft te weinig geld.
 • U moet om sociale redenen met spoed verhuizen.

Heeft u kosten gemaakt waarvoor u geen bijzondere bijstand kunt aanvragen? En heeft u langdurig een laag inkomen? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen.

Medische kosten

Voor vergoeding van medische kosten, zoals een bril, gehoorapparaat of tandartskosten, moet u een beroep doen op uw zorgverzekering. Hiervoor krijgt u geen bijzondere bijstand, ook als de zorgverzekering niet alle kosten vergoed. Alleen bij zeer dringende, bijzondere situaties is een vergoeding misschien mogelijk. De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie.

Woonkosten

Voor een tegemoetkoming in hoge woonkosten, kunt u een beroep doen op de huurtoeslag. Deze wordt verstrekt via de belastingdienst. Er zijn echter situaties waarin u geen beroep kunt doen op de huurtoeslag. In dat geval kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag. Ook voor een koopwoning bestaat de mogelijkheid voor een woonkostentoeslag. 

Rechtsbijstand

Heeft u een advocaat of mediator nodig en kunt u die kosten niet zelf betalen? De rijksoverheid en de gemeente Den Haag kunnen u misschien helpen met een vergoeding van de kosten van rechtshulp.

Voor wie?

Bijzondere bijstand is er voor iedereen vanaf 21 jaar die onvoorziene, noodzakelijke kosten moet maken en een inkomen op of rond het bijstandsniveau heeft.

Kosten

Geen kosten

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Bron: Gemeente Den Haag

 

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode