Wet maatschappelijke ondersteuning

De taken van de AWBZ vallen nu onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat onder andere om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Het gaat hierbij om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking/handicap of psychische problemen. Deze mensen kregen voorheen zorg vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 kunnen zij een beroep doen op de gemeente.

De gemeente Den Haag wordt hierdoor verantwoordelijk voor het aanbieden van extra hulp aan iedereen die nog thuis kan blijven wonen.

Wmo 2015 (niet-medische zorg)

De Wmo 2015 regelt niet-medische zorg. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk Hieronder valt bijvoorbeeld: 

  • Begeleiding
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf

Zorgverzekeraars (medische zorg)

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor medische zorg. Hieronder vallen onder andere taken van wijkverpleegkundigen. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet

Mensen die die 24-uurszorg nodig hebben of niet (meer) in staat zijn thuis of zelfstandig te wonen vallen onder de W et langdurige zorg

Eigen mogelijkheden

Veel mensen willen graag langer zelfstandig thuis blijven wonen en voor veel mensen is dat heel goed mogelijk. Bijvoorbeeld met hulp van familie of buren, soms met hulp van vrijwilligers en soms met wat extra ondersteuning.

De gemeente gaat in gesprek met de Haagse inwoner om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Door bewuster te kijken naar wat eenieder zelf kan en wat mensen voor elkaar kunnen betekenen kan de gemeente ondersteuning blijven bieden aan diegenen die dat echt nodig hebben.

Geldt uw indicatie tot en met 2015?

Krijgt u nu hulp vanuit de AWBZ en loopt uw indicatie af in 2015? Dan krijgt u 6 tot 8 weken voordat uw indicatie afloopt een uitnodiging voor een herbeoordeling. Bij deze herbeoordeling gelden de nieuwe regels van de gemeente.

Wilt u eerder een herbeoordeling? Vul dan het formulier advies op maat in en geef aan dat het om een herbeoordeling aan.

Heeft u een indicatie die na 1 januari 2016 nog geldig is?

Wanneer uw indicatie doorloopt na 1 januari 2016 verandert er voor u in 2015 niets. 2015 is namelijk een overgangsjaar. In de tweede helft van 2015 wordt uw situatie opnieuw onderzocht. U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek bekijkt u samen met de gemeente wat voor u de beste oplossing is (nieuwe indicatie). Deze nieuwe indicatie gaat in op 1 januari 2016.

Uw eigen aanbieder kiezen

De gemeente heeft op 1 oktober 2014 contracten afgesloten met een selectie van aanbieders. De organisaties waarmee contracten zijn afgesloten bieden deze hulp en ondersteuning nu ook al aan vanuit de AWBZ. Voordeel hiervan is dat de meeste klanten hun huidige aanbieder en vertrouwde medewerker houden.

Wat betekent dat voor u?

  • Heeft uw aanbieder een contract met de gemeente? Dan blijft uw aanbieder per 1 januari 2015 hetzelfde, tenzij u zelf een andere gecontracteerde aanbieder wilt.
  • Bent u niet tevreden, of heeft de gemeente geen contract afgesloten met uw aanbieder? Dan kiest u een nieuwe aanbieder uit deze groep. Deze aanbieder moet wel een overeenkomst met de gemeente hebben.

Daarnaast kunt in sommige gevallen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Hiermee kunt u zelf uw hulp inkopen.

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode